Termeni și condiții

Termeni și condiții

Conținutul site-ului nostru web a fost creat cu mare grijă. Cu toate acestea, nu putem garanta acuratețea, exhaustivitatea și actualitatea acestuia. În calitate de furnizor de servicii, suntem responsabili în drept pentru conținutul acestor pagini în conformitate cu § 7 Abs. 1 TMG (Legea germană pentru telemedia). Cu toate acestea, în calitate de furnizor de servicii, nu suntem obligați să monitorizăm sau să cercetăm orice activitate ilegală în orice informație transmisă sau salvată de terți în conformitate cu §§ 8 până la 10 TMG (Legea germană privind telemedia). Acest lucru nu afectează responsabilitatea noastră de a elimina sau bloca utilizarea informațiilor conform cerințelor legale. Cu toate acestea, această răspundere se aplică numai după ce am fost informați despre o infracțiune. Odată ce am fost informați despre o astfel de infracțiune, vom elimina imediat conținutul.

 

Drepturi de autor

Tot conținutul și lucrările de pe aceste pagini create de operatorul site-ului web sunt protejate de legea germană a drepturilor de autor. Reproducerea, revizuirea sau orice altă utilizare care ar putea încălca legea drepturilor de autor trebuie să fie de acord cu autorul/creatorul relevant. Descărcările și copiile acestor pagini pot fi făcute numai pentru uz personal, nu comercial. Orice conținut de pe site care nu este creat de manager, este protejat de drepturile de autor ale terților. Orice conținut terță parte va fi identificat ca atare. Dacă, în ciuda acestui fapt, ai cunoștință de o încălcare a legii, te rugăm să ne anunți. Odată ce am fost informați despre o încălcare a legii, conținutul relevant va fi eliminat imediat.

 

Protejarea datelor si politica de confidențialitate

Utilizarea site-ului nostru web, în ​​general, nu necesită dezvăluirea datelor personale. În cazul în care sunt solicitate date cu caracter personal (de exemplu, nume, adresă sau adresă de e-mail), aceasta se face pe bază voluntară, pe cât posibil. Aceste informații nu vor fi transmise niciunei terțe părți fără permisiunea dumneavoastră expresă.

Dorim să subliniem că transmisia de date prin internet (de exemplu, comunicarea prin e-mail) poate avea lacune de securitate. Este imposibil să protejați complet datele împotriva accesului de către o terță parte.

Terților li se interzice utilizarea informațiilor de contact publicate aici în sfera de aplicare a reglementărilor de imprimare pentru orice publicitate sau scopuri promoționale nesolicitate. Proprietarul site-ului va iniția proceduri judiciare în cazul oricărei trimiteri nesolicitate de informații publicitare, cum ar fi e-mailurile spam.

Politica de confidențialitate a datelor se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:

  • Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
  • Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
  • Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
  • Datele personale vor fi reale și, acolo unde este necesar, actualizate;
  • Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
  • Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
  • Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
  • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii;
  • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilității datelor.

HYBRIMIN Computer + Programme GmbH & Co. KG nu va colecta automat nicio informaţie sau date care permit identificarea persoanelor fizice (de exemplu: nume, adresă, număr de telefon sau adresă de poştă electronică – „Date Personale”) prin intermediul site-ului, în afara cazului în care aceste informaţii ne sunt oferite în mod voluntar de către utilizatorii site-ului. Această furnizare voluntară de informaţii va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de HYBRIMIN Computer + Programme GmbH & Co. KG în conformitate cu termenii Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR).

 

Google Analytics

Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. (” Google ”). Google Analytics folosește „Cookie-uri”, date text care sunt salvate pe computerul dumneavoastră și care analizează utilizarea site-ului web. Informațiile generate de cookie-uri despre utilizarea site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi transmise și salvate pe un server Google din SUA. Google va folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului web pentru a crea rapoarte privind activitatea site-ului web pentru proprietarul site-ului web și pentru a furniza servicii legate de utilizarea site-ului web și a internetului. Dacă este necesar, Google va transmite aceste informații unei terțe părți, conform prevederilor legale și cu condiția ca partea în cauză să lucreze în numele Google. Google nu va conecta niciodată adresa dvs. IP cu alte date Google. Puteți bloca instalarea cookie-urilor în setările software-ului browserului dumneavoastră. Cu toate acestea, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile de pe acest site web. Prin utilizarea site-ului nostru web, sunteți de acord ca Google să utilizeze orice informații obținute despre dvs. în modurile descrise mai sus și în scopurile descrise.

 

HYBRIMIN Computer + Programme GmbH & Co. KG

Adolf-Kolping-Str. 25
31840 Hessisch Oldendorf
Germania
Telefon: +49 (0) 5152 97361-00
Fax: +49 (0) 5152 97361-99
Email: info@HYBRIMIN.de

Registrul comertului din Hanovra
Nr. registru: HRA 100341